Πώς να καλλιεργήσετε μια εργασιακή κουλτούρα ανάπτυξης σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και startups.


Η κουλτούρα, οι κοινές αξίες, οι πεποιθήσεις και οι πρακτικές ενός οργανισμού, διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία κάθε επιχείρησης, ιδίως των startups και μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Σε αυτούς τους οργανισμούς, όπου η συμβολή κάθε μέλους της ομάδας έχει ιδιαίτερο αντίκτυπο, μια θετική κουλτούρα μπορεί να αποτελέσει ισχυρό καταλύτη για την ανάπτυξη και την καινοτομία. Αντίθετα, μια προβληματική κουλτούρα μπορεί να γίνει τροχοπέδη στην πρόοδο και την ανάπτυξη.

Κατανόηση της κουλτούρας στο χώρο εργασίας

Η εργασιακή κουλτούρα ερμηνεύεται συχνά ως «ο τρόπος με τον οποίο γίνονται τα πράγματα εδώ γύρω». Ενσαρκώνει τη συλλογική συμπεριφορά του εργατικού δυναμικού, περικλείοντας τα πάντα: από τον τρόπο επικοινωνίας και συνεργασίας των συναδέλφων μέχρι τον τρόπο λήψης αποφάσεων και τον τρόπο αναγνώρισης της επιτυχίας. Είναι η προσωπικότητα και ο χαρακτήρας της εταιρίας.

Στις startups και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η κουλτούρα συχνά καθοδηγείται από τις αξίες και το όραμα του ιδρυτή. Καθώς οι οργανισμοί αυτοί αναπτύσσονται, η κουλτούρα μπορεί να εξελίσσεται, επηρεαζόμενη από τις νέες προσλήψεις, τους μεταβαλλόμενους στόχους και τις μεταβολές της αγοράς. Είναι πολύ σημαντική η ενεργή διαχείριση αυτής της εξέλιξης, ώστε να διασφαλίζεται η ευθυγράμμιση με τους στρατηγικούς στόχους του οργανισμού.

Ο αντίκτυπος της εργασιακής κουλτούρας

Μια θετική κουλτούρα στο χώρο εργασίας ενισχύει την ικανοποίηση, την παραγωγικότητα και τη διακράτηση των εργαζομένων. Προωθεί την αίσθηση του ανήκειν και της δέσμευσης, ενδυναμώνοντας τους εργαζόμενους να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό. Αντίθετα, μια προβληματική κουλτούρα μπορεί να οδηγήσει σε συνεχή εναλλαγή  εργαζομένων, χαμηλό ηθικό και κακή απόδοση. Επομένως, είναι σημαντικό για τις startups και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να δίνουν προτεραιότητα στην καλλιέργεια μιας θετικής και υποστηρικτικής κουλτούρας από την αρχή.

Χτίζοντας μια θετική κουλτούρα στο χώρο εργασίας

  1. Σαφείς και κοινές αξίες: Ο καθορισμός σαφών αξιών παρέχει μια πυξίδα που καθοδηγεί τη συμπεριφορά και τη λήψη αποφάσεων. Δεν αρκεί η ανάρτηση μερικών λέξεων στον website σας και αυτόματα έχετε μια κουλτούρα στο χώρο εργασίας! Μαζί με τους εργαζόμενους σας, πρέπει να επιλέξετε τις αξίες που σας αντιπροσωπεύουν ως άτομο και στη συνέχεια ως εταιρία. Όταν αυτές οι αξίες είναι κοινές, ενισχύουν την αίσθηση της ενότητας και του σκοπού.
  2. Ανοιχτή επικοινωνία: Η ενθάρρυνση του ανοιχτού διαλόγου επιτρέπει την ελεύθερη ανταλλαγή ιδεών και προβληματισμών, ενισχύοντας τη συνεργασία και την έγκαιρη επίλυση προβλημάτων.
  3. Αναγνώριση και επιβράβευση: Η αναγνώριση της σκληρής δουλειάς και της επίτευξης των στόχων ενισχύει το ηθικό και το κίνητρο. Η αναγνώριση αυτή μπορεί να λάβει διάφορες μορφές, από τον απλό προφορικό έπαινο μέχρι επίσημα προγράμματα παροχών.
  4. Ευκαιρίες ανάπτυξης: Η παροχή ευκαιριών για επαγγελματική ανάπτυξη και εξέλιξη δείχνει στους εργαζόμενους ότι ο οργανισμός τους εκτιμά, ότι λαμβάνεται υπόψη η προσωπική τους ανάπτυξη και το μέλλον τους.
  5. Ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής: Ο σεβασμός του προσωπικού χρόνου και των υποχρεώσεων εκτός εργασίας μπορεί να ενισχύσει σημαντικά την εργασιακή ικανοποίηση και την αφοσίωση. Τα ευέλικτα ωράρια, οι επιλογές remote εργασίας και η κατανόηση των προσωπικών έκτακτων αναγκών αποτελούν τέτοια παραδείγματα.
  6. Συμπερίληψη και Διαφορετικότητα: Οι εργασιακές κουλτούρες που σέβονται την διαφορετικότητα και διασφαλίζουν τη συμπερίληψη τείνουν να είναι πλουσιότερες και πιο καινοτόμες. Επίσης, κάνουν του εργαζομένους να νιώθουν αποδεκτοί και ψυχολογικά ασφαλείς.

 

Εξελίξτε την κουλτούρα του οργανισμού σας

Καθώς η startup ή μικρή επιχείρησή σας αναπτύσσεται, η κουλτούρα σας, φυσιολογικά, θα εξελίσσεται. Είναι  σημαντικό  να διαχειριστείτε αυτή τη διαδικασία από την αρχή. Επανεξετάζετε τακτικά τις αξίες σας, διασφαλίζετε ότι εξακολουθούν να ευθυγραμμίζονται με το όραμά σας και κάνετε τις απαραίτητες προσαρμογές. Ζητήστε και λάβετε υπόψη σας τα σχόλια της ομάδας σας και κάντε την κουλτούρα μια συνεχή θετική επικοινωνία μεταξύ σας.

Συμπερασματικά, η καλλιέργεια μιας εργασιακής κουλτούρας δεν είναι μια εφάπαξ ενέργεια, αλλά μια συνεχής δέσμευση. Οι startup και οι μικρές επιχειρήσεις που θα δώσουν προτεραιότητα σε αυτό, όχι μόνο θα δημιουργήσουν ένα ικανοποιητικό εργασιακό περιβάλλον, αλλά και θα θέσουν τις βάσεις για μακροπρόθεσμη επιτυχία.


Ενσωματώνει, λοιπόν, ο οργανισμός σας την κουλτούρα των ονείρων σας; Εάν η απάντηση δεν είναι κάτι λιγότερο από ένα ηχηρό “ναι”, ήρθε η ώρα να επανεκτιμήσετε και να αναδιαμορφώσετε την κουλτούρα του χώρου εργασίας σας. Εδώ είναι που μπαίνει στο παιχνίδι η τεχνογνωσία μας.

Η Humanis your HR Partner σας βοηθάει να αναπτύξετε το όραμά σας και να θέσετε τις βάσεις για τις διαδικασίες ανθρώπινου δυναμικού σας, χρησιμοποιώντας εργαλεία όπως έρευνες ικανοποίησης εργαζομένων, συνεντεύξεις με βασικά στελέχη, workshops με τη διοικητική ομάδα, ερωτηματολόγια αξιολόγησης συμπεριφοράς και άλλα. Στη συνέχεια, δημιουργούμε ένα ολοκληρωμένο οργανόγραμμα και λεπτομερείς περιγραφές θέσεων εργασίας σύμφωνα με τους επιχειρηματικούς σας στόχους.


Danae Panagopoulou, Humanis Your HR Partner, People Solutions Assistant Designer

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.