Πως μπορεί ένας εξωτερικός HR partner να ενισχύσει την επιχείρηση μου;


Το HR παίζει καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία μίας εταιρείας. Μέσω του τμήματος ανθρώπινου δυναμικού ένας οργανισμός αναπτύσσεται εξελίσσεται και βελτιώνεται συνεχώς, καθώς είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει με μεγαλύτερη ευκολία τις προκλήσεις που θα βρεθούν στο δρόμο του.

Τι είναι όμως HR και γιατί τελικά είναι τόσο σημαντικό για μία εταιρεία; Πως μπορεί η Humanis να βοηθήσει μία επιχείρηση;

Στο συγκεκριμένο άρθρο θα ασχοληθούμε με τις παρακάτω θεματικές:

Τι είναι HR;

Το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού ή αλλιώς το HR, είναι το τμήμα μιας επιχείρησης το οποίο είναι υπεύθυνο για όλα τα θέματα που σχετίζονται με τους εργαζόμενους της.

Τέτοια θέματα περιλαμβάνουν:

 • την πρόσληψη
 • την επιλογή υποψηφίων
 • την ομαλή τους ένταξη
 • την εκπαίδευση νέων εργαζόμενων
 • την προαγωγή τους
 • την ανταμοιβή και τα προνόμια τους
 • την απόλυση εργαζομένων

Το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού είναι επίσης το τμήμα που παρακολουθεί τις εξελίξεις στις νέες σχετικές εργασιακές νομοθεσίες και καθορίζει την στρατηγική και τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να αντιμετωπίζονται οι εργαζόμενοι κατά τις διαδικασίες:

 • πρόσληψης
 • εργασίας
 • απόλυσης

Γιατί το HR είναι σημαντικό για μία εταιρεία;

Το HR παίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη ενός οργανισμού, καθώς και στην δημιουργία της κατάλληλη εταιρικής κουλτούρας.

Η σωστή διαμόρφωση εταιρικής κουλτούρας δεν είναι σε καμία περίπτωση εύκολη υπόθεση. Για αυτό το λόγο, ο ρόλος του HR σε μία εταιρεία είναι πιο βασικός από ποτέ.

Για πολλούς μάλιστα, το HR ή αλλιώς το τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού μίας εταιρείας, θεωρείται ως ένα από τα σημαντικότερα τμήματα που έχει στη διάθεση της μία εταιρεία.

Γιατί έχει τόση σημασία όμως το HR; Αυτό συμβαίνει διότι μέσω του HR οι εργαζόμενοι έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν νέες δεξιότητες, και συνεπώς να αυξήσουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μίας εταιρείας.

Το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού ουσιαστικά, όπως και κάθε άλλο τμήμα, διαχειρίζεται μία πτυχή της εταιρείας. Σε αντίθεση όμως με τα υπόλοιπα τμήματα, το HR διαχειρίζεται τους σημαντικότερους πόρους που έχει στη διάθεση του ένας οργανισμούς, τους εργαζόμενους του.

Τι είναι ο εξωτερικός HR partner και ποιες οι αρμοδιότητες του;

 

Ένας εξωτερικός HR partner είναι ένας επαγγελματίας, με ειδίκευση στη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού. Ένας εξωτερικός HR partner ενισχύει έναν οργανισμό και τη διοικητική του ομάδα, επιτρέποντας του να αναπτύξει και στη συνέχεια να εκτελέσει με ομαλότητα μία στρατηγική HR, η οποία θα είναι ικανή να υποστηρίξει την ανάπτυξη, την εξέλιξη αλλά και την επίτευξη στόχων της εταιρείας του.

Σε ό,τι αφορά τις προσλήψεις, για παράδειγμα, ένας εξωτερικός HR partner μπορεί να συνεργαστεί με τα στελέχη της εταιρείας, στοχεύοντας στην ανάπτυξη ενός σχεδίου σχετικά με τα προφίλ των υποψήφιων εργαζομένων που θα περάσουν από συνέντευξη και θα προσληφθούν. Αυτό μπορεί να γίνει προκειμένου να αυξηθεί η ποικιλομορφία της εταιρείας ή για να εισαχθούν άτομα με νέες δεξιότητες σε έναν οργανισμό.

Μερικές από τις αρμοδιότητες ενός εξωτερικού HR partner είναι:

 • Συνεργασία με την διοίκηση μίας εταιρείας για τον προσδιορισμό των επιχειρηματικών αναγκών της
 • Συνεργασία με το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού για την κάλυψη αυτών των αναγκών.
 • Συμβουλευτική πάνω στην διαδικασία προσλήψεων για ρόλους υψηλής προτεραιότητας
 • Προσδιορισμός νέων θέσεων εργασίας, οι οποίες πρέπει να καλυφθούν προκειμένου να πετύχει μία εταιρεία τους στόχους της
 • Δημιουργία και ενίσχυση της εταιρικής κουλτούρας ενός οργανισμού
 • Εκπαίδευση προσωπικού

Γιατί να συνεργαστώ με έναν εξωτερικό HR partner;

Γιατί αξίζει να συνεργαστεί κάποιος με έναν εξωτερικό HR partner; Ένας εξωτερικός HR partner μπορεί να προσφέρει υπηρεσίες που θα βελτιώσουν θετικά μία εταιρεία και θα την εξελίξουν.

Η συνεργασία με έναν εξωτερικό HR partner μπορεί να «ξεκλειδώσει» τις δυνατότητες μίας εταιρείας.

Μερικές από τις υπηρεσίες με τις οποίες ένας εξωτερικός HR partner μπορεί να ενισχύσει μία εταιρεία είναι:

Γιατί λοιπόν αξίζει να συνεργαστεί κανείς με έναν εξωτερικό HR partner; Παρακάτω θα παραθέσουμε 4 αξίες που μπορεί να φέρει ένας εξωτερικός HR partner σε μία εταιρεία.

Διαφορετικότητα και συμπερίληψη  – Αξία #1

Η διαφορετικότητα και η συμπερίληψη δεν είναι μόνο υποχρέωση μίας εταιρείας αλλά και πηγή δύναμης. Διαφορετικότητα σε μία εταιρεία, σημαίνει πως τα μέλη τα οποία την απαρτίζουν έχουν διαφορετική κουλτούρα, χρώμα, σεξουαλικότητα, επαγγελματικό υπόβαθρο, δεξιότητες κ.ο.κ. Η διαφορετικότητα αποδεδειγμένα καθιστά τις κοινότητες και τους χώρους εργασίας πιο παραγωγικούς, ανεκτικούς και φιλόξενους για όλους τους εργαζόμενους.

Σύμφωνα μάλιστα, με την Gil Atkinson: «Οι σπουδαίοι οργανισμοί είναι αυτοί που προσελκύουν τη διαφορετικότητα. Επιζητούν την αρμονία και όχι την ομοιομορφία. Προσλαμβάνουν υπαλλήλους διαφορετικού χρώματος, κουλτούρας, ταλέντων και υπαλλήλους που είναι πρόθυμοι να βιώσουν τον προσωπικό μετασχηματισμό. Παλεύουν για την ενότητα, όχι την ομοιότητα».

Ένας HR partner μπορεί να βοηθήσει μία εταιρεία να διαμορφώσει το κατάλληλο εργασιακό περιβάλλον, το οποίο θα ενισχύει τη διαφορετικότητα και τη συμπερίληψη. Ενισχύοντας άλλωστε τις συγκεκριμένες πτυχές, μία εταιρεία επενδύει και στην δική της ανάπτυξη. Ένας υγιής εργασιακός χώρος, με εργαζόμενους οι οποίοι νιώθουν ισότιμα μέλη ενός οργανισμού, μπορεί να δώσει το απαραίτητο κίνητρο για την επίτευξη στόχων αλλά και την ενδοεταιρική ανέλιξη και επαγγελματική ανάπτυξη των ίδιων των εργαζόμενων.

Έχει αποδειχθεί ότι η ευτυχία και η ευημερία στον εργασιακό χώρο, στο τέλος της ημέρας επηρεάζουν καθοριστικά, και θετικά, την επίτευξη των τελικών στόχων.

Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι η θετικότητα, εντός του εργασιακού χώρου, αποτελεί προϋπόθεση για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων.  Ούτως ή άλλως, οι ευτυχισμένοι άνθρωποι:

 • είναι πιο παραγωγικοί
 • είναι πιο δημιουργικοί
 • συνεργάζονται καλύτερα
 • έχουν λιγότερες πιθανότητες να φύγουν
 • είναι πιο ανθεκτικοί
 • είναι πιο αφοσιωμένοι

Ποιος είναι ο ρόλος του HR στη διαμόρφωση ενός θετικού εργασιακού χώρου; Η αλήθεια είναι πως η επίτευξη ενός θετικού και υποστηρικτικού εργασιακού χώρου ξεκινάει από τη δημιουργία της κατάλληλης εταιρικής κουλτούρας.

Όσον αφορά λοιπόν τη δημιουργία και διατήρηση της εταιρικής κουλτούρας ενός οργανισμού, το HR παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο. Γιατί όμως;

Παρακάτω θα δούμε 3 επιπλέον αξίες τις οποίες μπορεί να προσφέρει σε μία εταιρεία ένας εξωτερικός HR partner.

ESG και εταιρική υπευθυνότητα, γιατί έχει σημασία; – Αξία #2

Για να κατανοήσουμε περισσότερο την εταιρική υπευθυνότητα, θα αναλύσουμε τον όρο του ESG και τη σημασία του.

Οι επενδύσεις σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και διακυβέρνησης ή αλλιώς ESG (environmental, social and governance) αναφέρονται σε ένα σύνολο προτύπων που καθορίζουν τη συμπεριφορά μιας εταιρείας, και τα οποία χρησιμοποιούνται από κοινωνικά ευαισθητοποιημένους επενδυτές για τον έλεγχο πιθανών επενδύσεων.

Τα περιβαλλοντικά κριτήρια εξετάζουν τον τρόπο με τον οποίο μια εταιρεία διασφαλίζει ένα βιώσιμο περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, των εταιρικών πολιτικών για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Τα κοινωνικά κριτήρια εξετάζουν τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται τις σχέσεις με τους εργαζόμενους, τους προμηθευτές, τους πελάτες και τις κοινότητες όπου δραστηριοποιείται.

Η διακυβέρνηση ασχολείται με την ηγεσία μιας εταιρείας, τις αμοιβές των διευθυντικών στελεχών, τους ελέγχους, τους εσωτερικούς ελέγχους και τα δικαιώματα των μετόχων.

Για μία σύγχρονη εταιρεία, η οποία συνεχώς αναπτύσσεται, οι 3 παράγοντες του ESG, είναι άκρας σημασίας. Ένας HR εξωτερικός partner μπορεί να βοηθήσει μία εταιρεία να δημιουργήσει μία πιο ξεκάθαρη πολιτική πάνω στο ESG.

Η αξία της επιχειρηματικής ανθεκτικότητας – Αξία #3

Γιατί ένας οργανισμός πρέπει να είναι resilient ή αλλιώς να έχει ανθεκτικότητα; Ας δούμε πρώτα τι ορίζουμε με τον όρο επιχειρηματική ανθεκτικότητα.

Η επιχειρηματική ανθεκτικότητα είναι, ουσιαστικά, η ικανότητα ενός οργανισμού να προσαρμόζεται γρήγορα σε δύσκολες συνθήκες, διατηρώντας παράλληλα τις συνεχείς επιχειρηματικές λειτουργίες και διασφαλίζοντας τους ανθρώπους, τα περιουσιακά στοιχεία και τη συνολική αξία του εμπορικού σήματος της εταιρείας.

Η επιχειρηματική ανθεκτικότητα προσφέρει στρατηγικές για την αποφυγή δαπανηρών διακοπών λειτουργίας, την ενίσχυση των τρωτών σημείων της εταιρείας και τη διατήρηση των επιχειρηματικών λειτουργιών ενόψει πρόσθετων, απροσδόκητων δυσκολιών.

Η επιχειρηματική ανθεκτικότητα ξεκινά με την κατανόηση ότι οι επιχειρησιακές διαδικασίες και οι καθημερινές εργασίες μίας εταιρείας πρέπει να διατηρηθούν προκειμένου να επιβιώσουν οι οργανισμοί από απροσδόκητα γεγονότα, όπως συνέβη για παράδειγμα το πρώτο διάστημα της πανδημίας του Covid-19.

Μεταξύ των σημαντικών προκλήσεων του σχεδιασμού της επιχειρησιακής ανθεκτικότητας είναι και το ανθρώπινο στοιχείο.

Οι άνθρωποι πρέπει να προετοιμαστούν και να εκπαιδευτούν σχετικά με το πώς να ανταποκριθούν σε μια δύσκολη κατάσταση.

Το HR επομένως, παίζει εξαιρετικά σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της επιχειρηματικές ανθεκτικότητας ή αλλιώς του resilience ενός οργανισμού, και επομένως στην επιβίωση του.

Creative Thinking / Δημιουργικότητα στην εργασία – Αξία #4

Το Creative Thinking είναι η μεθοδολογία οι οποία χρησιμοποιείται από τους managers για την επίλυση πολύπλοκων προβλημάτων και την εξεύρεση επιθυμητών λύσεων. Το Creative Thinking δεν επικεντρώνεται σε καμία περίπτωση στο πρόβλημα. Επικεντρώνεται όμως στη λύση του προβλήματος και στον τρόπο που πρέπει να δράσει κάποιος για να φτάσει σε αυτή. Είναι μια συνδημιουργική, επαναληπτική διαδικασία που εστιάζει στις ανθρώπινες αξίες και ανάγκες μέσω μιας διαδικασίας αμφισβήτησης των υποθέσεων, συνεργασίας, εστιασμένου brainstorming έχοντας ως στόχο τη δοκιμή νέων ιδεών και τη λήψη του απαραίτητου feedback.

Οι Creative Thinkers προσπαθούν πρώτα να κατανοήσουν τις ανάγκες των πελατών τους πριν καταλήξουν σε ιδέες για την αντιμετώπισή τους. Ο στόχος είναι να δημιουργηθούν λύσεις που δεν είναι μόνο τεχνικά εφικτές και οικονομικά βιώσιμες, αλλά και επιθυμητές για τους εν λόγω πελάτες.

HR και Εκπαίδευση προσωπικού

Εκτός από τις 4 παραπάνω αξίες, ένας εξωτερικός HR partner μπορεί να συνδράμει και να βελτιώσει τις διαδικασίες εκπαίδευσης του προσωπικού μίας εταιρείας. To προσωπικό, άλλωστε, μίας εταιρείας πρέπει να εκπαιδεύεται συνεχώς, και συνεπώς να αναπτύσσεται παράλληλα με την ίδια την εταιρεία. Μία εταιρεία δεν μπορεί να προχωρήσει σε καμία περίπτωση χωρίς τους εργαζόμενους της.

Ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης μπορεί να επηρεάσει τα πάντα, από την πρόσληψη και την παραμονή ενός εργαζόμενου στην εταιρεία, έως και την απόδοση που έχει ο συγκεκριμένος εργαζόμενος. Δυστυχώς, μόνο λίγες εταιρείες αφιερώνουν τον απαραίτητο χρόνο και πόρους για την ανάπτυξη των εργαζομένων τους. Ορισμένοι εργοδότες θεωρούν ότι η συνεχής εκπαίδευση και ανάπτυξη ενός εργαζόμενου είναι απλώς πολύ δαπανηρή, ενώ άλλοι ανησυχούν πως οι υπάλληλοι θα αρχίσουν να εργάζονται λιγότερο.

Εκπαίδευση προσωπικού με εργαστηριακά σεμινάρια

Τα εργαστηριακά σεμινάρια αποτελούν έναν έξυπνο και δημιουργικό τρόπο εκπαίδευσης του προσωπικού μίας εταιρείας.

Όπως είναι φυσικό υπάρχουν διαφορετικές κατηγορίες σεμιναρίων τα οποία ανταποκρίνονται σε διαφορετικές θέσεις εργασίας. Μερικές ενδεικτικές κατηγορίες σεμιναρίων οι οποίες μπορούν να ενισχύσουν μία εταιρεία είναι:

Πως μπορεί να σε βοηθήσει η Humanis – η εταιρεία που αλλάζει τα δεδομένα στο Ανθρώπινο Δυναμικό

Η Humanis είναι η εταιρεία HR η οποία αλλάζει τα δεδομένα στο Ανθρώπινο Δυναμικό! Ως HR partner, η Humanis μπορεί να βοηθήσει μία εταιρεία να εξελιχθεί, διαμορφώνοντας όχι μόνο την εταιρική κουλτούρα που της ταιριάζει, αλλά και ένα υγιές και δυναμικό εργασιακό περιβάλλον.

Ποιες είναι όμως μερικές από τις πιο βασικές υπηρεσίες της εταιρείας; Εκτός από τις υπηρεσίες που αναφέραμε σε προηγούμενες ενότητες, μερικές ακόμα σημαντικές υπηρεσίες που μπορείτε να βρείτε στη Humanis είναι:

Έχετε τη δυνατότητα να κλείσετε μία δωρεάν συμβουλευτική συνεδρία, πατώντας εδώ για να ανακαλύψετε πως μπορεί η Humanis να σας βοηθήσει στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού σας!

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.