Το Όραμα & η Αποστολή μας

Να εμπνέουμε μια νέα κουλτούρα αυξημένης δέσμευσης για προσωπική και επιχειρηματική ανάπτυξη.

Στόχος μας είναι να ανακαλύπτουμε συνεχώς νέες τάσεις και τεχνικές διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού και να δημιουργούμε προστιθέμενη αξία για τους πελάτες μας, παρέχοντας “άριστες” λύσεις

Οι Αξίες μας

Αξιοπιστία

Κρατάμε την υπόσχεσή μας να σας βοηθήσουμε να εξελιχθείτε ουσιαστικά δουλεύοντας με ακεραιότητα, συνέπεια και δέσμευση.

Δεκτικότητα

Είμαστε ανοιχτοί σε νέες ιδέες και νέους τρόπους διαχείρισης. Δεχόμαστε με χαρά σχόλια και κριτική προς βελτίωση μας από τους πελάτες και τους συνεργάτες μας προκειμένου να γινόμαστε συνεχώς καλύτεροι.

Πάθος

Εργαζόμαστε με ενθουσιασμό και έντονη επιθυμία να επιτύχουμε δημιουργικές λύσεις-στόχους που φέρνουν τα βέλτιστα αποτελέσματα για εμάς και τους πελάτες μας.

Φροντίδα

Έχουμε βαθιά επίγνωση ότι εργαζόμαστε με τους ανθρώπους και για τους ανθρώπους και στοχεύουμε πάντα στην πλήρη κατανόηση των αναγκών τους.

Αρμονία

Αγκαλιάζουμε τη διαφορετικότητα των ατόμων και τις διαφορετικές δυναμικές που φέρνουν στην ομαδική εργασία. Δίνουμε αξία και προτεραιότητα στη διατήρηση ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.

Αποτέλεσμα

Επιδιώκουμε ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα που θα κάνει τη διαφορά, διαφοροποιώντας και αναδεικνύοντας εμάς και τους πελάτες μας από τον ανταγωνισμό.

Ο Κοινωνικός μας Αντίκτυπος

Στόχος μας είναι να παρέχουμε υπηρεσίες που θα κάνουν τον κόσμο μας καλύτερο για όλους, φέρνοντας επιχειρηματικά αποτελέσματα που δεσμεύουν τα ενδιαφερόμενα μέρη, προωθώντας την κυκλική οικονομία και ενθαρρύνοντας πρακτικές καλής διακυβέρνησης σε όλες τις επιχειρηματικές δραστηριότητες. Πιστεύουμε σθεναρά στο απόφθεγμα του Benjamin Franklin: Do well by doing good!

Our Social Impact

Η Ομάδα μας

Δημιουργούμε διαφορετικές ομάδες εργασίας, από όλο τον κόσμο, με διαφορετικό υπόβαθρο, ηλικία, εμπειρία και κουλτούρα. Συνδυάζοντάς τις, προσφέρουμε sur mesur λύσεις.
Δημιουργούμε ανεπανάληπτες εμπειρίες! Κάποιοι μπορεί να σκεφτούν ότι η εκπαίδευση μέσα σε ένα θέατρο είναι κάτι ακραίο, για εμάς είναι απλά άλλη μία μέρα στο γραφείο….

OurTeam-1
Οι20ειδικοί μας
Από6χώρες / κουλτούρες
Προσφέρουν υπηρεσίες σε70+συνεργάτες
Σε15χώρες

Σε μια από τις πιο ιστορικές γειτονιές της Αθήνας, όπου η σοφία του παρελθόντος συναντά τα vibes του σήμερα, εμπνευστήκαμε να γράψουμε την δική μας ιστορία.
Τα γραφεία μας αντιπροσωπεύουν τον τρόπο που σκεφτόμαστε και εργαζόμαστε: συνδυάζουμε το παλιό με το νέο, το παρελθόν με το μέλλον, το κλασικό με το καινοτόμο και τα υψηλότερα πρότυπα επαγγελματισμού σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον.

AGT_4277
our spaces
AGT_4393