Inclusive Leadership: Η Humanis και η ACTA συνεργάζονται για την έναρξη ενός πρωτοποριακού συστήματος πιστοποίησης

partnership post1

Ένα Νέο Πρωτοποριακό Πρόγραμμα Πιστοποίησης για Ενιαία Ηγεσία και Ποικιλόμορφη Ενσωμάτωση, που παρέχει τη δυνατότητα στους οργανισμούς να έχουν υψηλές επιδόσεις δημιουργώντας διαφορετικούς και χωρίς αποκλεισμούς χώρους εργασίας.

Η Humanis Your HR Partner, η κορυφαία εταιρεία Ανθρώπινου Δυναμικού παρέχει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, συμπεριλαμβανόμενων των Learning and Development προγραμμάτων και των πρωτοβουλιών Diversity and Inclusion και η ACTA– ένας κορυφαίος οργανισμός πιστοποίησης ανθρωπίνου δυναμικού και μέλος του ομίλου TÜV AUSTRIA Group, ανακοίνωσαν τη στρατηγική τους συνεργασία για την εισαγωγή του καινοτόμου σχήματος πιστοποίησης του diversity and inclusion.

Αυτό το πρωτοποριακό πρόγραμμα πιστοποίησης ῾Inclusive Leadership” απευθύνεται σε όλους τους μεμονωμένους συντελεστές και τους διευθυντές, ενδυναμώνοντας τους με τις απαιτούμενες δεξιότητες για να υπερασπιστούν τη διαφορετικότητα και να προωθήσουν τη ευρύτητα στους οργανισμούς τους. Το σχήμα πιστοποίησης, το οποίο θα διεξαχθεί από την Humanis και την ACTA αντίστοιχα, αποτελείται από τέσσερις ενότητες, σχεδιασμένες να εφοδιάσουν τους συμμετέχοντες με τις γνώσεις και τα εργαλεία για να αναγνωρίσουν τη διαφορετικότητα του ανθρώπινου δυναμικού στην καρδιά της επιχειρηματικής τους στρατηγικής. Μέσω διαδραστικών ασκήσεων, ανταλλαγής εμπειριών, ομαδικών συζητήσεων και ανάπτυξης στρατηγικών πρακτικών, οι συμμετέχοντες γίνονται επιτυχημένοι πρεσβευτές μια οργανωτικής κουλτούρας χωρίς αποκλεισμούς και ισότητας.

Οι βασικοί τομείς εστίασης στο πλαίσιο της πιστοποιημένης εκπαίδευσης περιλαμβάνει:

  • Στρατηγικές για τον εντοπισμό, την αντιμετώπιση και την πρόληψη των διακρίσεων στο χώρο εργασίας.
  • Καθημερινές πρακτικές για την προώθηση της διαφορετικότητας και της ενσωμάτωσης.
  • Ηγετικές δεξιότητες για την ανάπτυξη ενός εργασιακού περιβάλλοντος που υποστηρίζει την ισότητα και την συμπερίληψη
  • Εφαρμόζοντας πρακτικές για την συμπερίληψη των εργαζομένων προωθώντας μια κουλτούρα ισότητας.

Οι συμμετέχοντες έχουν την ευελιξία να επιλέξουν συγκεκριμένες ενότητες που ευθυγραμμίζονται με τους οργανωτικούς τους στόχους, με κάθε επιτυχή ολοκλήρωση να καταλήγει στην πιστοποίηση “Inclusive Leadership”.

Η συνεργασία μεταξύ της Humanis και της ACTA σηματοδοτεί μια νέα εποχή ηγεσίας χωρίς αποκλεισμούς, προωθώντας τη θετική οργανωτική αλλαγή καλλιεργώντας περιβάλλοντα όπου κάθε άτομο μπορεί να υιοθετήσει μια νοοτροπία ανάπτυξης και να ευδοκιμήσει.

Η Μαίρη Μπιτούνη, εκπροσωπώντας την Humanis εξέφρασε τον ενθουσιασμό της, δηλώνοντας:

Στην Humanis, πάντα αγκαλιάζαμε την πρόκληση της πραγματοποίησης ουσιαστικών αλλαγών στους οργανισμούς, διασφαλίζοντας απτή απόδοση επένδυσης ROI τόσο για τους πελάτες μας όσο και για τους συμμετέχοντες. Αυτό το σύστημα πιστοποίησης υπογραμμίζει τη δέσμευση μας για την προώθηση υγιών, ζωντανών εργασιακών περιβαλλόντων που υψώνουν τα άτομα, την κοινωνία και τις επιχειρήσεις.῾

Ο Διευθυντής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της ACTA SA, Θανάσης Γκέγκας, δήλωσε:

῾Το οικοσύστημα των εταιρειών TÜV AUSTRIA Hellas λειτουργεί ως πρωτοπόρος στην πιστοποίηση επαγγελματικών δεξιοτήτων, με επικεφαλή την ACTA AE, παρακλάδι του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, προσφέροντας σε οργανισμούς και επιχειρήσεις τη δυνατότητα να τεκμηριώσουν, πέραν πάσης αμφιβολίας, την εταιρική προσέγγιση Βιωσιμότητας (ESG Approach) στον πυλώνα της κοινωνίας και ιδιαίτερα στη διάσταση της ένταξης της διαφορετικότητας και συμπερίληψης. Το συγκεκριμένο ιδιωτικό σχήμα πιστοποίησης, εκτός από την εγγύηση αξιοπιστίας, λειτουργεί και ως εργαλείο ενίσχυσης της εταιρική προστιθέμενης αξίας και οικοδόμησης μιας κουλτούρας που μπορεί να προσφέρει το απαραίτητο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.῾

 

Σχετικά με την Humanis, τον HR συνεργάτη σας

 Η Humanis είναι ένα Learning Hub με πάνω από 20 χρόνια εμπειρία και επιτυχημένο ιστορικό τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Μέσω ενός δικτύου εξειδικευμένων συνεργατών στην Ευρώπη και στην ΗΠΑ, οι οποίοι διαπρέπουν στην ανάπτυξη νοοτροπιών και δεξιοτήτων, και δημιουργώντας μια δυναμική ομάδα με διαφορετικά υπόβαθρα, κουλτούρες και εμπειρίες, η Humanis προσφέρει σύγχρονες λύσεις και απαράμιλλες εμπειρίες στους οργανισμούς. Με έμφαση στους ανθρώπους και στην τεχνολογία (AI & ψηφιακά εργαλεία), βοηθάμε τους οργανισμούς να επιλέξουν τις σωστές λύσεις που ταιριάζουν στην κουλτούρα τους, ακολουθώντας μια ολιστική προσέγγιση στη μάθηση, με σεβασμό στη διαφορετικότητα των συμμετεχόντων και του περιβάλλοντός τους. Στόχος είναι η επίτευξη μέγιστων μαθησιακών αποτελεσμάτων και ROI τόσο για τους συμμετέχοντες όσο και για τις επιχειρήσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε: https://humanis.gr/el/

 

Λίγα λόγια για την TÜV AUSTRIA HELLAS

 Η TÜV AUSTRIA HELLAS είναι ένας ανεξάρτητος οργανισμός που παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες ελέγχου, εκπαίδευσης, επιθεώρησης και πιστοποίησης για την ασφάλεια, την ποιότητα, τη διαχείριση του περιβάλλοντος και πόρων, τη ρυθμιστική συμμόρφωση, εργαστηριακές αναλύσεις / ελέγχους, πιστοποίηση επαγγελματικών δεξιοτήτων καθώς και σύγχρονες τεχνολογικές λύσεις για ψηφιακές εκπαιδεύσεις.  Το πελατολόγιο υπηρεσιών που προσφέρει η εταιρεία συμπεριλαμβάνει την εξυπηρέτηση των αναγκών των πελατών προς όφελος της ποιότητας και της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων, των υπηρεσιών και τους ανθρώπινου δυναμικού τους.

Το πελατολόγιο της εταιρείας περιλαμβάνει επιχειρήσεις από διάφορους κλάδους, όπως η αγροδιατροφική βιομηχανία, ο τουρισμός, ανελκυστήρες, η ενέργεια, οι κατασκευές κ.λπ. Παράλληλα, εστιάζει και στο εκπαιδευτικό κομμάτι, μέσω του εκπαιδευτικού της κέντρου TÜV AUSTRIA ACADEMY το οποίο είναι αναγνωρισμένος ως Level II Lifelong Learning Center.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε:

www.tuvaustriahellas.gr

www.tuvaustria.academy

 

Λίγα λόγια για την ACTA

Η ACTA Technoblastos του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στα 17+ χρόνια επιτυχημένης λειτουργίας της, προσφέρει στους ανθρώπους μια διαφορετική πορεία για ένα ασφαλές επαγγελματικό μέλλον. Με ειλικρίνεια στην προσέγγιση της και ποιότητα στις υπηρεσίες της, η ACTA πιστοποιεί τις δεξιότητες που αποκτούν τα άτομα σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που καλύπτουν κάθε απαίτηση της αγοράς εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό, η ACTA, συνάπτοντας στρατηγική συνεργασία με την TÜV AUSTRIA, έναν οργανισμό πιστοποίησης με διεθνή παρουσία σε 41 χώρες, προετοιμάζεται δίνοντας το παράδειγμα του εταιρικού μετασχηματισμού. Με περισσότερα από 120.000 πιστοποιητικά επαγγελματικών δεξιοτήτων, η ACTA είναι ο κορυφαίος φορέας πιστοποίησης επαγγελματικών δεξιοτήτων στη χώρα μας. Ως μέλος της TÜV AUSTRIA,η αξιοποίηση του διεθνούς δικτύου του ομίλου αποτελεί έναν από τους κύριους στρατηγικούς στόχους της.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε:https://acta-edu.gr/

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.