Ενεργοποιώντας τη δύναμη της Νευροεπιστήμης


Πώς η συναισθηματική νοημοσύνη, η διαίσθηση και η επιρροή μπορούν να ενισχύσουν τις πωλήσεις σας και να οδηγήσουν στην επιχειρηματική ανάπτυξη

Σε ένα κόσμο που έχει ως επίκεντρο τον πελάτη, οι πωλητές μαθαίνουν να τοποθετούν τον πελάτη στο επίκεντρο των πωλησιακών στρατηγικών τους. Ενώ αυτή η τυπική προσέγγιση έχει ως στόχο την αντιμετώπιση – με τον καλύτερο δυνατό τρόπο – των διαρκώς μεταβαλλόμενων αναγκών των πελατών, τις περισσότερες φορές, οι πωλητές αποτυγχάνουν να λάβουν υπόψη τους μια σημαντική πτυχή της διαδικασίας πώλησης: τα συναισθήματα, τόσο τα δικά τους όσο και των αγοραστών.

Τα συναισθήματα, και κυρίως η διαίσθηση και η επίγνωση είναι το κλειδί στη λήψη αποφάσεων, σύμφωνα με μια πρόσφατη έρευνα στην ψυχολογία. Τα ευρήματα της μελέτης που δημοσιεύτηκαν στο Psychology and Marketing υποδηλώνουν ότι η διαίσθηση έχει μεγάλο αντίκτυπο στην προσαρμοστικότητα ενός πωλητή και στην απόδοση του.

Εδώ μπαίνει το Art & Neuroscience of Intuitive Selling ή TANIS. Το TANIS είναι ένα πρόγραμμα ενδυνάμωσης από την Strategic Soft Skills Institute, σχεδιασμένο για όλους τους πωλητές που αγωνίζονται να οικοδομήσουν βιώσιμες σχέσεις με τους αγοραστές τους. Αν αντιμετωπίζετε δύσκολους αγοραστές και ανησυχείτε για μη παραγωγικά συναισθήματα που σας εμποδίζουν να επιτύχετε τους στόχους των πωλήσεών σας, τότε θα πρέπει να δώσετε προσοχή στο TANIS.

Μέσω αυτού του καινοτόμου προγράμματος, απελευθερώνετε τη δύναμη της συναισθηματικής νοημοσύνης, της διαίσθησης και της επιρροής, προκειμένου να αξιολογήσετε και να εξυπηρετήσετε τις ανάγκες του πελάτη με τον καλύτερο τρόπο και να βελτιώσετε τις πωλήσεις σας. Η νευροεπιστήμη θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε καλύτερα πώς να αναγνωρίζετε τα πρότυπα συμπεριφοράς που σχετίζονται με διαφορετικά στυλ αγοραστών και να προσαρμόζετε το δικό σας στυλ πώλησης.

Η κατανόηση και η διαχείριση των δικών σας συναισθημάτων, καθώς και η αναγνώριση και ανταπόκριση στα συναισθήματα των άλλων, μπορούν να βοηθήσουν στην οικοδόμηση σχέσης εμπιστοσύνης με τους πελάτες. Η συναισθηματική νοημοσύνη θα  σας βοηθήσει να προσαρμόσετε την παρουσίαση των πωλήσεών σας ώστε να απευθύνεστε σε διαφορετικές προσωπικότητες και στυλ επικοινωνίας. Επίσης, οι πωλητές που έχουν καλή διαίσθηση μπορούν συχνά να «διαβάζουν» καλύτερα τις ανάγκες των πελατών τους και να ανταποκρίνονται με τρόπο που να μοιάζει εξατομικευμένος και αυθεντικός. Τέλος, η χρήση της θετικής επιρροής σημαίνει ότι κλείνετε συμφωνίες, ενώ ταυτόχρονα, διατηρείτε μια καλή συνεργασία, οικοδομώντας σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες σας. Μαθαίνετε πώς να χειρίζεστε αποτελεσματικά τις αντιρρήσεις, να διαχειρίζεστε τα συναισθήματά σας και να αναπτύσσετε βαθύτερες συμβουλευτικές σχέσεις, με αποτέλεσμα να γίνεστε ο έμπιστος σύμβουλος των πελατών σας.

Οπλισμένοι με αυτά τα εργαλεία συμπεριφοράς για τη διαχείριση των δικών τους ισχυρών συναισθημάτων και των ισχυρών συναισθημάτων των άλλων, οι πωλητές μπορούν να οδηγηθούν σε θετικά αποτελέσματα, περισσότερες και καλύτερες συμφωνίες και να πετυχαίνουν επιχειρηματική ανάπτυξη.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πρόγραμμα The Art & Neuroscience of Intuitive SellingΕλάτε σε επαφή με τους συμβούλους μας σήμερα!

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.