Αναπτύσσουμε την ηγεσία του 21ου αιώνα

Αυτό το πρόγραμμα, από την Innovations International, παρουσιάζει ένα Ολιστικό Μοντέλο Ηγεσίας για τη διαχείριση ενός ποικιλόμορφου εργατικού δυναμικού υψηλής απόδοσης. Βασίζεται στην ανάπτυξη των ακόλουθων αξόνων ηγεσίας:

  • Επιδεικνύει Αυτοκυριαρχία
  • Αναπτύσσει Ανθρώπους
  • Διαχειρίζεται τη Συμπερίληψη & Απόδοση
  • Πετυχαίνει επιχειρηματικά αποτελέσματα. Δηλαδή μιας σειράς δεξιοτήτων που έχουν προσανατολισμό τόσο στη σχέση όσο και στην εργασία.

Οι στόχοι του είναι να:

  1. Συζητήστε σε βάθος τις πιο σημαντικές «αρχές λειτουργίας» για την ηγεσία και τη διαχείριση ανθρώπων και ομάδων τον 21ο αιώνα.
  2. Αξιολογήστε τον εαυτό σας σε σχέση με καθεμία από τις δεξιότητες για την ηγεσία και τη διαχείριση ενός διαφορετικού, πολυπολιτισμικού εργατικού δυναμικού
  3. Βιώστε κάθε μία από τις δεξιότητες εξασκώντας τις δυναμικά
  4. Καταλήξετε σε ένα προσωπικό πλάνο εξάσκησης των δεξιοτήτων που θα βελτιώσουν την ηγετική σας απόδοση

 

Κοινό: Διευθυντές όλων των επιπέδων