Αναπτύσσουμε την ηγεσία του 21ου αιώνα

Ένα πρόγραμμα που αναπτύχθηκε από την Innovations International για να προσφέρει στους ηγέτες/μάνατζερς ένα Ολιστικό Μοντέλο Ηγεσίας απαραίτητο για τη διαχείριση ενός ποικιλόμορφου εργατικού δυναμικού υψηλής απόδοσης. Στηρίζεται στην ανάπτυξη θεμελιωδών δεξιοτήτων ηγεσίας που βασίζονται τόσο στην ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων όσο και στην επίτευξη επιχειρηματικών αποτελεσμάτων. Ο ηγέτης:

  • Επιδεικνύει Αυτοκυριαρχία
  • Αναπτύσσει Ανθρώπους
  • Διαχειρίζεται τη Συμπερίληψη & Απόδοση
  • Πετυχαίνει επιχειρηματικά αποτελέσματα.

Στόχοι του προγράμματος είναι να:

  1. Συζητήστε σε βάθος τις πιο σημαντικές «αρχές λειτουργίας» για την ηγεσία και τη διαχείριση ανθρώπων και ομάδων τον 21ο αιώνα.
  2. Αξιολογήστε τον εαυτό σας σε σχέση με καθεμία από τις δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την ηγεσία και τη διαχείριση ενός διαφορετικού, πολυπολιτισμικού εργατικού δυναμικού
  3. Εξασκηθείτε πρακτικά κι εκτεταμένα σε κάθε μία από τις δεξιότητες
  4. Καταλήξετε σε ένα προσωπικό πλάνο δράσης και ανάπτυξης των δεξιοτήτων που θα βελτιώσουν την ηγετική σας απόδοση

 

Κοινό: Διευθυντές όλων των επιπέδων