Τι σημαίνει να είσαι Παρών στη στιγμή;

 

Οι ακόλουθες πρακτικές χαρακτηρίζουν ένα άτομο που είναι παρόν:

• Είναι πλήρως επικεντρωμένος στο εκάστοτε έργο, όταν είναι απαραίτητο για την επιτυχία.

• Είναι προσεκτικός και έχει πλήρη επίγνωση των γεγονότων – τόσο των προφανών όσο και των υποσυνείδητων.

• Έχει επίγνωση της σημασίας και του σκοπού μιας δραστηριότητας.

• Αποφεύγει τους περισπασμούς που οδηγούν σε σύγχυση και υπερένταση.

• Εξισορροπεί κατάλληλα το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον.