Τι είναι Ενσυνειδητότητα;

 

Η ενσυνειδητότητα ξεκινά με τη δημιουργία επίγνωσης του διαστήματος που υπάρχει ανάμεσα στις εμπειρίες μας και του τρόπου με τον οποίο ανταποκρινόμαστε.