ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΗΡΕΜΙΑΣ