Παρών στη Στιγμή – Επίτευξη Ποιότητας και Ισορροπίας

 

ΕΡΓΑΣΙΑ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΖΩΗ

• Η ποιότητα είναι το αποτέλεσμα της ιεράρχησης των δραστηριοτήτων που βασίζονται στις βαθύτερες εσωτερικές αξίες μας.

• Η ισορροπία είναι το αποτέλεσμα διαχείρισης εκείνων των δραστηριοτήτων που αντιστοιχούν στις βαθύτερες αξίες μας.

• Το να είσαι παρών είναι η κατάσταση απόλυτης εστίασης σε μια δραστηριότητα.

ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΤΥΧΟΥΜΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ

01. Δώστε προτεραιότητα στις 5 πιο εσωτερικές (βασικές) αξίες σας.

02. Προσδιορίστε μια δραστηριότητα που αντιστοιχεί σε καθεμία από τις εσωτερικές αξίες σας.

03. Εξασκηθείτε στο να βιώνετε κάθε δραστηριότητα, πλήρως αφοσιωμένοι.

04. Αποφύγετε τους περισπασμούς ελέγχοντας την επίγνωση της εστίασής σας.

05. Προσδιορίστε τους στρεσογόνους παράγοντες που σχετίζονται με κάθε δραστηριότητα.

06. Τέλος, επιλύστε την πηγή του στρεσογόνου παράγοντα.

07. Κατά την επίλυση, υιοθετήστε μια στρατηγική αντιμετώπισης.

08. Αξιολογήστε την ποιότητα του εργασιακού περιβάλλοντος και του περιβάλλοντος διαβίωσής σας.

09. Αξιολογήστε την εμπειρία σας σχετικά με την υποστήριξη που λαμβάνετε για μάθηση και ανάπτυξη.

10. Αξιολογήστε την εμπειρία σας σχετικά με την παροχή ορατών ευκαιριών και ευκαιριών προόδου.