ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΔΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Μελέτες δείχνουν τις ακόλουθες σωματικές, συναισθηματικές και ψυχολογικές επιπτώσεις ως αποτέλεσμα της αντίστασης στην αλλαγή.

Η Δεκτικότητα συνδέεται με την ανθεκτικότητα, την υγεία μας και την ομαλή συνέχιση της εργασιακής μας διαδρομής.