Επίλυση αγχωτικών καταστάσεων χρησιμοποιώντας την Ενσυνειδητότητα

Όταν βιώνετε μια αγχωτική κατάσταση που μπορεί να προκαλέσει ή εμπεριέχει τη σύγκρουση:

01. Λάβετε γνώση των συναισθημάτων που βιώνετε – άγχος, ένταση, πόνο κ.λπ.

02. Εστιάστε εσωτερικά σε αυτό το σημείο του σώματός σας παρά στο εξωτερικό συμβάν ή άτομο – η εστίαση προς τα μέσα μειώνει το άγχος και δημιουργεί ένα χρονικό περιθώριο για αυτοαξιολόγηση.

03. Σε αυτό το χρονικό περιθώριο, αναρωτηθείτε: «Αυτή η σύγκρουση αφορά το εξωτερικό συμβάν/άτομο ή το δικό μου “προγραμματισμό”;»

04. Εάν η απάντησηστον εσωτερικό προγραμματισμό είναι ‘Ναι’ , τότε μπορείτε να θέσετε υπό έλεγχο μια τυχόν επιζήμια αντίδραση – και να επιλέξετε μια άσκηση που να περιλαμβάνει μια προσωπική κατάλληλη αντίδραση.

05. Όταν βιώνετε ανακούφιση και, ενδεχομένως, προσωπικό μετασχηματισμό αναρωτηθείτε: «Τι έμαθα από αυτήν τη σύγκρουση που θα με βοηθήσει να αντιδράσω καταλληλότερα στο μέλλον;»