Διαφορετικό = Διαφορετικό

Οι Διαφορές Είναι Θετικές

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Είμαστε όλοι διαφορετικοί και ακριβώς σε αυτή τη διαφορετικότητα βασίζεται η αποτελεσματική και παραγωγική ομαδική εργασία.

Οι ετερογενείς ομάδες (που χαρακτηρίζονται από ποικίλες διαφορές στη συμπεριφορά, τον τρόπο σκέψης και μάθησης) μπορούν να επιλύουν αποτελεσματικά και δημιουργικά τα προβλήματα που προκύπτουν σε σχέση με τις ομοιογενείς ομάδες – με την προϋπόθεση ότι διαθέτουν αποτελεσματική ηγεσία.

Αποτελέσματα ερευνών ενισχύουν την άποψη ότι οι πιο αποδοτικοί άνθρωποι, (και κατ’ επέκταση οι πιο αποτελεσματικές ομάδες), είναι που διαθέτουν αυτεπίγνωση, αναγνωρίζουν τις απαιτήσεις που προκύπτουν από μια κατάσταση και προσαρμόζουν ανάλογα τη στρατηγική που θα ακολουθήσουν.