Αναγνώριση & Αποδοχή της Μοναδικότητας

 

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ αποδοχής και ανοχής της διαφορετικότητας του άλλου;

Αποδέχομαι όταν αναγνωρίζω τη διαφορετικότητα ως δυνατό σημείο.

Ανέχομαι όταν δεν κρίνω την διαφορετικότητα αλλά ούτε την αναγνωρίζω ως δυνατό σημείο. Όταν ανεχόμαστε δείχνουμε, τουλάχιστον προσωρινά, σεβασμό στη διαφορετικότητα του άλλου και δεν δημιουργούμε προβλήματα στη συνεργασία, ή στη λειτουργία μιας ομάδας όμως δεν βοηθάμε και στη μεγιστοποίηση του δυναμικού της.

Η αποδοχή της διαφορετικότητας των άλλων σε θεωρητικό επίπεδο ακούγεται ωραίο και θεμιτό, όμως στην πράξη δεν είναι πάντα εύκολο. Αντίθετα κάτω από ορισμένες συνθήκες μας είναι πιο εύκολο να αποδοκιμάζουμε ή να ανεχόμαστε τη διαφορετικότητα του άλλου αλλά όχι να την αποδεχόμαστε.

Η κατανόηση των άλλων περνά μέσα από την κατανόηση και γνώση του εαυτού μας ξεκινώντας από κάτι πολύ απλό, όπως είναι η συνειδητοποίηση των δικών μας συμπεριφορών αλλά και της δικής μας στάσης μας απέναντι στη διαφορετικότητα των άλλων σε ποικίλα περιβάλλοντα.

Μην Ξεχνάτε: Είμαστε όλοι διαφορετικοί και ξεχωριστοί!!!

Αναγνωρίζω τη μοναδικότητα…. Για καλύτερες σχέσεις και αποτελεσματικότερες συνεργασίες.

Αποδέχομαι και αξιοποιώ τα δυνατά σημεία και τις αδυναμίες μου… για να μεγιστοποιήσω το δυναμικό μου.