ΑΛΛΑΖΟΝΤΑΣ ΟΠΤΙΚΗ

Σκεφτείτε ένα τύπο ανθρώπου ή χαρακτηριστικό με τον οποίο έχετε μεγαλύτερη δυσκολία να συσχετιστείτε

πχ. Υπεροψία, Αυταρχικότητα, Κυριαρχία, Απαιτητικότητα, Διαιρετικός, Απέχθεια στην Αλλαγή κλπ.

 

Καταγράψτε δύο ή τρεις αντίστοιχες συμπεριφορές που δεν σας αρέσουν.

πχ. Aπροθυμία για συμβιβασμό, Ασέβεια προς τους άλλους, Επιβολή σε άλλους, Αναμένει ειδική μεταχείριση κλπ.

 

ΑΝΑΡΩΤΗΘΕΙΤΕ

Έχετε συμπεριφερθεί ποτέ όπως αυτός ο τύπος ανθρώπου;

Μπορεί να έχετε το ίδιο χαρακτηριστικό με το άτομο που δεν συμπαθείτε;

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ