ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΠΡΟΦΙΛ

Δείτε το βίντεο που ακολουθεί και αναγνωρίστε τι προφίλ DiSC είναι ο κάθε χαρακτήρας.