Πως θα αξιολογούσατε τον εαυτό σας ως προς την Επιμονή;