ΣΤΥΛ ΜΑΘΗΣΗΣ V.A.R.K.

Το ακρωνύμιο “VARK” σημαίνει Visual (Οπτικός), Auditory (Ακουστικός), Read (Ανάγνωση/Γραφή) και Kinesthetic (Κιναισθητικός) και αναφέρεται στα διαφορετικά στυλ μάθησης που έχουμε ως άνθρωποι όταν μαθαίνουμε νέες πληροφορίες. Τα άτομα προσδιορίζονται από το στυλ με το οποίο ταυτίζονται περισσότερο όταν μαθαίνουν.

Ανακαλύψτε το προσωπικό σας στυλ μάθησης εδώ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ | VARK (vark-learn.com)