ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – KINESTHETIC LEARNER

ΑΥΤΟ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:

ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ & ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

 

  • Πραγματοποιήστε μια αυτό-αξιολόγηση.
  • Το πιο σημαντικό μέρος της προσωπικής ανάπτυξης είναι η αυτογνωσία.
  • Καταγράψτε ποια είναι τα δυνατά σας σημεία και τα σημεία προς ανάπτυξη.
  • Πραγματοποιήστε μια ανατροφοδότηση 360 μοιρών, ζητώντας ανατροφοδότηση από την ομάδα σας, τον διευθυντή σας και άλλους συνεργάτες σας γύρω από τα δυνατά σας σημεία και τα σημεία προς βελτίωση.
  • Κατανοήστε πώς σας αντιλαμβάνονται οι άλλοι, μελετήστε τα ευρήματα της αξιολόγησης και βελτιώστε την απόδοσή σας.
  • Ζητήστε σχόλια από τον διευθυντή σας για διαφορετικές αναπτυξιακές ενέργειες.