ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ DiSC

 

Ο Dr. William Moulton Marston ήταν ο δημιουργός της θεωρίας D.I.S.C. στο πανεπιστήμιο του Harvard στη δεκαετία του 1920, ενώ έκανε έρευνα για το βιβλίο του The Emotions of Normal People. Στο πλαίσιο της έρευνας αυτής προσπάθησε να αναγνωρίσει τα προβλέψιμα χαρακτηριστικά και τις συμπεριφορές των ανθρώπων σε διαφορετικά περιβάλλοντα.

Τα προφίλ D.I.S.C. είναι ένας συνδυασμός τεσσάρων συμπεριφορικών τύπων.

  • DOMINANT (ΔΥΝΑΜΙΚOΣ)
  • INFLUENCING (ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚOΣ)
  • STEADY (ΣΤΑΘΕΡΟΣ)
  • COMPLIANT (ΕΥΣΥΝΕIΔΗΤΟΣ)

Το μοντέλο προφίλ συμπεριφοράς D.I.S.C. καταγράφει τις συμπεριφορές που υιοθετούμε ανάλογα με το κατά πόσο πιστεύουμε ότι ελέγχουμε το περιβάλλον (άξονας Ελέγχου/Εξουσίας) και με το πώς αντιλαμβανόμαστε το περιβάλλον (άξονας Αντίληψης/Περιβάλλοντος).