Η ΔΥΝΑΜΗ & Η ΕΠΙΡΡΟΗ

Τι σχέση μπορεί να έχουν η Δύναμη και η Επιρροή;

Σε κάθε περίπτωση επιρροής υπάρχει ένας Στόχος, κάτι δηλαδή που θέλουμε να πετύχουμε και ο Άλλος, το άτομο που θέλουμε να επηρεάσουμε (ο Επηρεαζόμενος).

Στις περιπτώσεις επιρροής, ως Δύναμη ορίζουμε τη διαθέσιμη ενέργειά μας.

Αυτή βασίζεται στη φυσική, την πνευματική και τη συναισθηματική μας ενέργεια.

Για παράδειγμα, όταν έχω να διαχειριστώ κάτι καινούργιο που με ενθουσιάζει, τότε η διαθέσιμη ενέργειά μου είναι σε υψηλά επίπεδα. Αντίθετα, η διαθέσιμη ενέργειά μου μπορεί να είναι χαμηλή, όταν πρέπει να ασχοληθώ με κάτι που είναι επαναλαμβανόμενο και έχω ήδη ασχοληθεί αρκετές φορές με αυτό στο παρελθόν.

Η Επιρροή από την άλλη, είναι η εφαρμογή αυτής της διαθέσιμης ενέργειάς μας. Είναι η ενέργεια που οι άλλοι μπορούν να δουν και σχετίζεται με τη συμπεριφορά μας.

Ωστόσο, υπάρχουν φορές που στην προσπάθειά μας να εφαρμόσουμε τη διαθέσιμη ενέργειά μας με στόχο να επηρεάσουμε τον άλλον, μπορεί να μεσολαβήσει απώλεια ενέργειας. Κάτι τέτοιο μπορεί να οφείλεται σε εξωτερικά ή εσωτερικά εμπόδια.

Τα εσωτερικά εμπόδια ξεκινούν από εμάς και μπορεί να είναι διάφορα συναισθήματα όπως ο φόβος, η ανασφάλεια ή το να μην συμπαθούμε κάποιον. Τα εξωτερικά εμπόδια από την άλλη, προέρχονται από το εκάστοτε περιβάλλον στο οποίο βρισκόμαστε και θα μπορούσαν να είναι διάφορες πολιτικές εντός της εταιρείας, οι προτεραιότητες των άλλων, οι οποίες μπορεί να διαφέρουν από τις δικές μας, ή τα χρονοδιαγράμματα των άλλων.

Εδώ έρχονται να βοηθήσουν τα διάφορα Στυλ Επιρροής που θα γνωρίσετε και θα σας βοηθήσουν να αποκτήσετε την ευελιξία που χρειάζεστε, έτσι ώστε ανάλογα την περίπτωση επιρροής, να χρησιμοποιούμε το κατάλληλο Στυλ που θα σας φέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Στόχος λοιπόν είναι να καταφέρουμε να μεγιστοποιήσουμε την προσωπική μας δύναμη, ώστε να αντιμετωπίζουμε τυχόν εμπόδια που οδηγούν σε απώλεια ενέργειας και να έχουμε επιτυχημένες προσπάθειες επιρροής.