Δημιουργούμε μια κουλτούρα Διαφορετικότητας & Συμπερίληψης

 

Η διαφορετικότητα είναι μια οργανωσιακή αξία που καθιερώθηκε για να αξιοποιήσει τη δύναμη του διαφορετικού ώστε να πετύχουμε εξαιρετική απόδοση και ένταξη σε έναν χώρο εργασίας, ο οποίος υποστηρίζει ενεργά τους εργαζόμενους και όπου όλοι έχουν ίσες ευκαιρίες για προσωπική επιτυχία και συμβολή στην επιτυχία του οργανισμού.

 

«Οι σπουδαίοι οργανισμοί είναι αυτοί που προσελκύουν τη διαφορετικότητα. Επιζητούν την αρμονία και όχι την ομοιομορφία. Προσλαμβάνουν υπαλλήλους διαφορετικού χρώματος, κουλτούρας, ταλέντων και υπαλλήλους που είναι πρόθυμοι να βιώσουν τον προσωπικό μετασχηματισμό. Παλεύουν για την ενότητα, όχι την ομοιότητα» Gil Atkinson

 

Αυτό το πρόγραμμα θα σας ενθαρρύνει να κατανοήσετε την ανάγκη για πολιτισμικό μετασχηματισμό και ενσωμάτωση προκειμένου να επιτευχθεί η συμπερίληψη, μέσω απτών επιχειρηματικών δράσεων και αποφάσεων, μεγιστοποιώντας την αποτελεσματικότητα και την κερδοφορία για τον οργανισμό/εταιρεία σας.

 

Πιο συγκεκριμένα, θα:

  • Προσδιορισετε μη συνειδητές αντιλήψεις και συμπεριφορές που εμποδίζουν την πλήρη ανάπτυξη, αξιοποίηση και απόδοση όλων των εργαζομένων.
  • μάθετε τρόπους μόνιμης επίλυσης μη συνειδητών μοτίβων αποκλεισμού που προκύπτουν από τέτοιες αντιλήψεις και συμπεριφορές.
  • υιοθετήσετε τόσο γνωστικές όσο και συμπεριφορικές δεξιότητες που ενισχύουν την επίλυση των μη συνειδητών προκαταλήψεων χρησιμοποιώντας τις κατευθυντήριες γραμμές της Συναισθηματικής Νοημοσύνης.
  • δημιουργήσετε στρατηγικές, διαδικασίες και συμπεριφορές για την οριστική εξάλειψη των πιο αντιπαραγωγικών προκαταλήψεων, από οργανωσιακή σκοπιά.

 

 

Κοινό: Διευθυντές όλων των επιπέδων και μεμονωμένα στελέχη.