ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Αναζητήστε ευκαιρίες
Οι αρμοδιότητες των ηγετών  είναι ευρύτερες από το «να εντοπίζουν τυχαία κάποιον εργαζόμενο να κάνει κάτι σωστά». Πρέπει να επιδιώκουν να μιλούν στους ανθρώπους για τις ικανότητές τους και τον τρόπο με τον οποίο συμβάλλουν στα επιχειρηματικά αποτελέσματα. Αυτό μπορεί να γίνεται αυθόρμητα και ένας καλός coach αναζητά πάντα την ευκαιρία να ενισχύσει τις ικανότητες των εργαζομένων. Να θυμάστε να ενισχύετε την πρόοδο καθώς και τα αποτελέσματα. Με άλλα λόγια, εάν κάποιος εργάζεται για να αναπτύξει  ή να βελτιώσει μια δεξιότητα, αναγνωρίστε τα στάδια ανάπτυξης και προόδου. Μην περιμένετε μέχρι να τελειοποιήσει τη δεξιότητα προκειμένου να το παρατηρήσετε.

Να είστε συγκεκριμένοι
Ενώ το να λέτε «καλή δουλειά» και «ευχαριστώ για την καταληπτική δουλειά» είναι ωραίο να το ακούει κανείς, αυτές οι δηλώσεις δεν ενισχύουν συγκεκριμένες δεξιότητες ή συμπεριφορές. Η ανατροφοδότηση πρέπει να περιγράφει ακριβώς τι έκανε καλά ο εργαζόμενος —ποιες δεξιότητες, γνώσεις και συμπεριφορές ήταν αποτελεσματικές και γιατί — και να περιλαμβάνει συγκεκριμένα παραδείγματα. Αυτό κάνει τη διαφορά μεταξύ των ανατροφοδοτήσεων που απλώς «σε κάνουν να αισθάνεσαι καλά» και των ανατροφοδοτήσεων που προωθούν παράλληλα τη μάθηση.

Μία ανατροφοδότηση τη φορά
Η ανατροφοδότηση που ενισχύει μια υπάρχουσα ικανότητα είναι ισχυρότερη όταν δίνεται αποκλειστικά για αυτή την ικανότητα.  Όποτε είναι δυνατόν, παρέχετε ενισχυτική ανατροφοδότηση χωρίς να αναφέρετε ταυτόχρονα την ανατροφοδότηση σχετικά με τις απαραίτητες αλλαγές. Ο συνδυασμός τύπων ανατροφοδότησης μπορεί να στείλει ένα μεικτό ή συγκεχυμένο μήνυμα και να αμβλύνει την επίδραση της ενίσχυσης. Όταν δεν μπορούν να διαχωριστούν, κατά τη διάρκεια κάποιων ελέγχων απόδοσης, για παράδειγμα, αποφύγετε να παραθέτετε πρώτα την ενίσχυση. Παρόλο που μια δήλωση όπως «Έκανες καλή δουλειά, αλλά…» μπορεί να είναι καλοπροαίρετη και να φαίνεται ισορροπημένη σε σας, οι εργαζόμενοι τείνουν να ακούν μόνο το «αλλά», που περιορίζει την αποτελεσματικότητα της ενίσχυσης.

Να είστε αυθεντικοί
Πάνω απ’ όλα, βεβαιωθείτε ότι εννοείτε αυτό που λέτε. Η ειλικρίνεια είναι πολύ σημαντική προκειμένου η ανατροφοδότηση να είναι αποτελεσματική. Οι εργαζόμενοι είναι καχύποπτοι απέναντι σε σχόλια όπως «συνέχισε την καλή δουλειά». Με δεδομένη την υπερβολική συχνότητα, μπορεί να αρχίσουν να ακούγονται ως λόγια που δεν τα πιστεύετε, και αυτό μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την αξιοπιστία σας. Σκεφτείτε τι σκοπεύετε να πείτε εκ των προτέρων για να βεβαιωθείτε ότι το υποστηρίζετε πλήρως.

Αδράξτε τη στιγμή
Η δύναμη της ενισχυτικής ανατροφοδότησης είναι κάπως ευαίσθητη στον χρόνο, οπότε προσπαθήστε να την παρέχετε το συντομότερο δυνατόν αφού εντοπίσετε μια ευκαιρία. Αλλά εάν χάσετε μια πρώτη ευκαιρία να ενισχύσετε μια ικανότητα, μην υποθέσετε ότι δεν αξίζει να κυνηγήσετε μια δεύτερη ευκαιρία. Ενώ η άμεση ενίσχυση είναι καλύτερη, είναι πάντοτε προτιμότερο να το κάνετε αργότερα από ό,τι καθόλου.