Δημιουργούμε ένα πλαίσιο ανθεκτικότητας

 

Είναι ένα Mindset πρόγραμμα που στοχεύει στην αλλαγή νοοτροπίας και δημιουργεί προσωπικό και επαγγελματικό μετασχηματισμό.

 

Έξι βασικές δεξιότητες που θα σας βοηθήσουμε να κατακτήσετε:​

 

  • Επιμονή
  • Αυτοπεποίθηση
  • Συναισθηματική ηρεμία
  • Δεκτικότητα
  • Προσωπική Ευθύνη και
  • Ρεαλιστική Αξιολόγηση

 

Κοινό: Διευθυντές όλων των επιπέδων και μεμονωμένα στελέχη.

 

White Papers: 6, one per skill

Podcast

Τι μπορούν να κερδίσουν οι οργανισμοί από το να είναι ανθεκτικοί; Λάβετε μέρος στη συζήτηση μεταξύ της Christy Paleocrassas, της Humanis Communication & Business Development και του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της Innovations International Dr William Guillory

0:00
0:00