Τεστ Αξιολόγησης Εφαρμογής γνώσης στην καθημερινότητα – Μέρος 1ο