ΤΕΧΝΙΚΕΣ FEEDBACK ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

 

Εδώ εμφανίζονται τα στοιχεία μιας Αναπτυξιακής Ανατροφοδότησης.

Το κλειδί για αυτά είναι να τα σκεφτείτε ως ξεχωριστά κομμάτια που τα συνδυάζετε με διαφορετικούς τρόπους ανάλογα με την κατάσταση. Ο βαθμός δυσκολίας μιας περίπτωσης ανατροφοδότησης, θα αποτελέσει τη μεγαλύτερη επιρροή ως προς τα στοιχεία που τελικά θα επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε.

Με άλλα λόγια, δεν θα χρησιμοποιήσετε κάθε στοιχείο σε κάθε περίπτωση, αλλά θα επιλέξετε αυτά που ταιριάζουν καλύτερα.