ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ FEEDBACK


Διαβάστε το διάλογο που ακολουθεί και εντοπίστε τις Τεχνικές Αναπτυξιακού Feedback που χρησιμοποιεί ο Προϊστάμενος με τον Υφιστάμενό του.