8. ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

“Η Ρεαλιστική Αξιολόγηση είναι μια θετική στάση γύρω από την επίλυση των συνεπειών μιας, σαφώς προσδιορισμένης, δύσκολης κατάστασης.”