7. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ

“Προσωπική Υπευθυνότητα είναι η προθυμία να κατέχουμε τις συνθήκες και τα αποτελέσματα που υπάρχουν στη ζωή μας.”