6. ΔΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

“Η Δεκτικότητα σημαίνει να έχουμε ανοιχτό μυαλό σε ιδέες, απόψεις και εμπειρίες των άλλων, καθώς και να διερευνούμε δυνατότητες πέρα από την παρούσα πραγματικότητά μας.”