5. ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΗΡΕΜΙΑ

“Η συναισθηματική ηρεμία είναι μια επικεντρωμένη κατάσταση του νου που απαιτεί υπομονή, κατανόηση και αποδοχή της πραγματικότητας.”