4. ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗ

“Η Αυτοπεποίθηση είναι μια κατάσταση βεβαιότητας που επιτρέπει στο άτομο να έχει μια θετική αλλά και μια ρεαλιστική αντίληψη του εαυτού του και των ικανοτήτων του.
Το άτομο μπορεί και επιλύει ευέλικτα οποιαδήποτε πρόκληση προσανατολισμένο στην επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος.

Η Αυτοπεποίθηση συνδέεται με την ικανότητά μας να αλλάζουμε Οπτική στις προκλήσεις.”