3. ΕΠΙΜΟΝΗ

“Η Επιμονή είναι η προθυμία να αντέχουμε όποιες προκλήσεις είναι απαραίτητες για την επίτευξη ενός επιθυμητού σκοπού ή στόχου.”