Τι είναι μια Ενσυνείδητη Σχέση;

 

Οι Ενσυνείδητες σχέσεις και επικοινωνία βασίζονται στη(ν):

• Αληθινή παρουσία του εαυτού μας.

• Μη επικριτική αποδοχή των διαφορών.

• Σε βάθος γνώση και κατανόηση του εαυτού μας.

• Ικανότητα αντίληψης της υποσυνείδητης επικοινωνίας.

• Προθυμία να βιώμουμε κατανόηση, ενσυναίσθηση και συμπόνια για τους άλλους.