Άσκηση ενδοσκόπησης

Περιγράψτε εν συντομία μια πρόσφατη (ή τωρινή) κατάσταση όπου βιώσατε υψηλό (ή μέτριο) επίπεδο άγχους, συναισθηματική δυσφορία ή/και αποστασιοποίηση από έναν συνάδελφο.

Τι συναισθήματα, (π.χ., χαρά, θυμός, φόβος) και αισθήματα, (π.χ., δυσφορία στο στομάχι, αυξημένος καρδιακός παλμός, πονοκέφαλος), βιώσατε κατά τη διάρκεια και μετά από αυτή την κατάσταση.

You must fill out this field.
You must fill out this field.